ขายฝากคืออะไรกันนะ

-668ca78371fc9

“ขายฝาก” คืออะไรกันนะ

  

       เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงเคยได้ยินคำว่า “ขายฝากที่ดิน” จากสื่อต่างๆ เช่น ในอินเทอร์เน็ต หรือ ป้ายโฆษณาตามเสาไฟฟ้า  แล้ว “ขายฝากที่ดิน” คืออะไรล่ะ

 

“ขายฝากที่ดิน” คือการทำสัญญาซื้อขายโฉนดที่ดินโดยผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และหากผู้ขายฝากไม่ได้ไถ่ถอนที่ดินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์ของโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยทันที

 

แล้วการขายฝากที่ดิน ใช้กับทรัพย์สินอะไรได้บ้าง

การขายฝากที่ดิน หรือ ขายฝากโฉนดที่ดิน สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว คอนโด โกดัง หรือที่ดินว่างเปล่า  และขั้นตอนนั้นก็ทำได้ไม่ยากแต่การทำธุรกรรมต้องดำเนินการที่กรมที่ดินเท่านั้นจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย 

Tags