คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

1 . บริษัทดําเนินกิจการเกี่ยวกับอะไร ?

บริษัทเป็นสถาบันการเงิน ดําเนินกิจการภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

2 . บริษัทให้บริการอะไรบ้าง ?

บริษัทให้บริการเงินฝากประจำ และให้บริการสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

3 . เอสเบ มีกี่สาขา?

บริษัทไม่มีสาขา ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 900 ถนนนวมินทร์(ระหว่าง ถนนนวมินทร์ 52-54) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

4 . ช่องทางติดต่อกับเอสเบ ?

 • กรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • โทรศัพท์ : 02-290-1500, โทรสาร 02-290-1599
 • อีเมล : [email protected]
 • Line official : @sbey.cf
 • Facebook : บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

5 . เวลาเปิดทำการ ?

ทำธุรกรรมเงินฝากและสินเชื่อ เวลา 09.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
ติดต่อบริษัทเรื่องอื่น ๆ เวลา 08.30-17.30 น. วันจันทร์-วันเสาร์

1 . ฝากเงินกับเอสเบ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?

ผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

2 . ฝากเงินกับเอสเบ ถอนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ฝากเงินกับเอสเบเป็นรูปแบบการฝากประจำสามารถถอนได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น

3 . รูปแบบการรับดอกเบี้ยมีแบบไหนบ้าง ?

 • การเลือกรับดอกเบี้ยเงินฝากเอสเบ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
 • 1. เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • 2. เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันจากจำนวนเงินฝาก รูปแบบการรับดอกเบี้ยและระยะเวลาในการฝาก

1 . สินเชื่อเอสเบ มีสินเชื่ออะไรบ้าง ?

 • เอสเบ ให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเอสเบประกอบด้วย
 • 1. สินเชื่อเพื่อการบริโภค
 • 2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • 3. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

2 . ติดเครดิตบูโร ขอสินเชื่อกับเอสเบได้หรือไม่ ?

หากลูกค้าเคยมีประวัติผิดนัดชำระ จ่ายช้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาก่อนได้

3 . บริษัทให้สินเชื่อเพื่อ Refinance จากสถาบันการเงินอื่นได้หรือไม่ ?

ได้ เอสเบให้บริการสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ๆ