4 ข้อดี ของเปลี่ยนการกู้นอกระบบมาใช้บริการสถาบันการเงินในระบบ

-66838da51d010

4 ข้อดี ของเปลี่ยนการกู้นอกระบบมาใช้บริการสถาบันการเงินในระบบ

การเปลี่ยนจากการกู้เงินนอกระบบ เช่น นายทุนบุคคลดอกเบี้ยรายวัน หรือ นายทุนดอกเบี้ยลอยตัว มาเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ และทำขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและสบายใจหายห่วง ซึ่งมีข้อดีหลายประการดังนี้

1. ดอกเบี้ยอยู่ในอัตราที่กฎหมายกำหนด 

2. สัญญาเป็นธรรม : สัญญาของสถาบันการเงินในระบบจะสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ไม่เอาเปรียบ และคุ้มครองสิทธิของผู้กู้ หากมีปัญหาก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้

3. ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก : ผู้กู้สามารถผ่อนชำระมากกว่าดอกเบี้ยได้ จึงทำให้การผ่อนจ่ายของผู้กู้ได้มีโอกาสตัดเงินต้น และลดดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง 

4. ปลอดภัย : เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครอง ที่ให้ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

Tags