เงินกู้ในระบบ vs เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้ในระบบ vs เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้ในระบบ vs เงินกู้นอกระบบ

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไปทุกครัวเรือน ส่งผลให้หลายครอบครัวกำลังวางแผนหาเงินกู้เพื่อนำมาใช้เสริมสภาพคล่อง และหลาย ๆ ครอบครัวอาจกำลังตัดสินจะกู้หนี้นอกระบบ !! คงมีหลายคนสงสัยว่า หนี้นอกระบบ กับ หนี้ในระบบ แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เอสเบ จะมาบอกว่าหนี้ 2 รูปแบบนี้ แตกต่างกันอย่างไร และหากท่านที่ยังลังเลเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใช้บริการหนี้นอกระบบ หรือ หนี้ในระบบดี เชิญติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อเอสเบ เพื่อรับคำแนะนำดี ๆ กับเงื่อนไขพิเศษ พร้อมรับพิจารณาทุกรายกรณีได้ ตามช่องทางติดต่อดังนี้

สามารถปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. โทร : 02-290-1582 / 02-290-1583 / 02-290-1561
 2. Line@ : https://lin.ee/JZby9nu
 3. facebook messenger : https://m.me/Sbeycredit
 4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : https://www.sbeycf.com

----------------------------

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ดำเนินการภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 1. รับฝากเงิน
 2. ให้สินเชื่อ/ให้กู้ยืมเงิน
 3. รับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก/เช่าซื้อ
เงื่อนไขการขอสินเชื่อเบื้องต้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

#เอสเบ #สินเชื่อ #เงินกู้ถูกกฎหมาย #เงินด่วน #กู้ง่ายได้ไว #กู้นอกระบบ #เงินกู้นอกระบบ #นายทุน #ปล่อยเงินกู้ #สินเชื่อเพื่อธุรกิจ #สินเชื่อเพื่อบริโภค #สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ย MLR - ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีร้อยละ 9.95 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MRR - ลูกค้ารายย่อยชั้นดี  ร้อยละ 9.35 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 12 เดือน ถึง 30 ปี

ค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่ออยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนเงินให้กู้
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน คำนวณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประกันคุ้มครองหนี้ เป็นไปตามที่บริษัทประกันเรียกเก็บ
 • ค่างานทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 2,500 บาท (รวมค่าเดินทาง) กรณีมีหลายโฉนด/ทะเบียน บวกเพิ่มโฉนด/ทะเบียนละ 500 บาท
 • ค่างานทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,500 บาท บวกกับค่าเดินทาง เรียกเก็บตามจริง กรณีมีหลายโฉนด/ทะเบียน บวกเพิ่มโฉนด/ทะเบียนละ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานราชการ

 • ค่าอากรแสตมป์ มีอัตราร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าจดจำนองมีอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท