คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

1. บริษัทดําเนินกิจการเกี่ยวกับอะไร?

บริษัทเป็นสถาบันการเงิน ดําเนินกิจการภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

2. บริษัทให้บริการอะไรบ้าง?

บริษัทให้บริการเงินฝากประจำ และให้บริการสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

3. เอสเบ มีกี่สาขา?

บริษัทไม่มีสาขา ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 900 ถนนนวมินทร์ (ระหว่าง ถนนนวมินทร์ 52-54) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

4. เวลาเปิดทำการ?

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

5. ช่องทางติดต่อกับเอสเบ?

 • กรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • โทรศัพท์ : 02-290-1500, โทรสาร 02-290-1599
 • อีเมล : [email protected]
 • Line official : @sbey.cf
 • Facebook : บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

1. ฝากเงินกับเอสเบ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?

ผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

2. ฝากเงินกับเอสเบ ถอนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่?

ไม่ได้ ฝากเงินกับเอสเบเป็นรูปแบบการฝากประจำสามารถถอนได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น

3. รูปแบบการรับดอกเบี้ยมีแบบไหนบ้าง?

 • การเลือกรับดอกเบี้ยเงินฝากเอสเบ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
 • 1. เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • 2. เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันจากจำนวนเงินฝาก รูปแบบการรับดอกเบี้ยและระยะเวลาในการฝาก

1. สินเชื่อเอสเบ มีสินเชื่ออะไรบ้าง?

 • เอสเบ ให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเอสเบประกอบด้วย
 • 1. สินเชื่อเพื่อการบริโภค
 • 2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • 3. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

2. ติดเครดิตบูโร ขอสินเชื่อกับเอสเบได้หรือไม่ ?

หากลูกค้าเคยมีประวัติผิดนัดชำระ จ่ายช้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาก่อนได้ค่ะ

3. บริษัทให้สินเชื่อเพื่อ Refinance จากสถาบันการเงินอื่นได้หรือไม่ ?

ได้ เอสเบให้บริการสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ๆ