สนใจขอสินเชื่อเอสเบ

เงินฝาก

สินเชื่อเพื่อการบริโภค

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่

เนื่องด้วย บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด จะย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า คู่ค้าในการเข้ามาติดต่อบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากเดิม อยู่ที่ เลขที่ 249 อาคารเดอะเอสซีเพลส (ส่วนอาคารโค้ง) ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อยู่ที่ เลขที่ 900 ถนนนวมินทร์ (ระหว่าง ถนนนวมินทร์ 52-54) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10240 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
ที่ตั้งใหม่ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

แผนที่ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

แผนที่ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

หากท่านกำลังต้องการเงินสดซักก้อน เพื่อนำไปหมุนเวียนในธุรกิจ หรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เราช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณได้ด้วย “สินเชื่อเอสเบ” สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

หากคุณกำลังมองหาสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ ต้องที่เอสเบคุณไม่ควรพลาดกับอัตราดอกเบี้ย สูงถึง 3.00% และยังเลือกได้อีกว่าจะรับดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน หรือเลือกรับก้อนใหญ่ก้อนเดียวเมื่อครบกำหนด