ติดต่อเรา

ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่

เนื่องด้วย บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด จะย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า คู่ค้าในการเข้ามาติดต่อบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากเดิม อยู่ที่ เลขที่ 249 อาคารเดอะเอสซีเพลส (ส่วนอาคารโค้ง) ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อยู่ที่ เลขที่ 900 ถนนนวมินทร์ (ระหว่าง ถนนนวมินทร์ 52-54) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

SBEY Credit Foncier Co., Ltd.

เลขที่ 900 ถนนนวมินทร์ (ระหว่าง ถนนนวมินทร์ 52-54) แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์. 02-290-1500 , โทรสาร 02-290-1599

อีเมล. [email protected]

Line official : @sbey.cf

Facebook : บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด